fbpx

Bypaul design studio

Фізична особа-підприємець Футрук Павло Васильович, іменована надалі «Виконавець», з одного боку, публікує ці Умови, які є публічною офертою (пропозицією, договором) щодо наданню «Замовнику» з іншого боку, а разом іменовані «Сторони», послуг графічного дизайну та розробки веб рішень, а також продажу сувенірної продукції в інтернет магазині.

1.Загальні положення 

1.1. Ці умови відповідно до ст. 633, 647 Цивільного кодексу України є публічною офертою (пропозицією) Виконавця на адресу невизначеного кола фізичних та/або юридичних осіб, що містить умови договору на здійснення робіт.

1.2. Повним і беззастережним акцептом даної оферти є будь-які дії з боку осіб, які заявили про свій намір скористатися роботою Виконавця, а також здійснили конкретні дії, спрямовані на виконання зазначених в оферті умов, а також зробили інші дії, що підтверджують наміри особи скористатися роботами, наданими Виконавцем.

Фактом, що підтверджує укладення публічного договору з боку Замовника, є оформлення ним замовлення на сайті Виконавця згідно контактам (телефон, email, месенджер тощо), зазначених за адресою: https://bypaul.design на здійснення робіт Виконавця та їх подальша оплата. Або заповнення Замовником форми замовлення, розташованої на сайті інтернет магазину за адресою: https://bypaul.design/shop, за умови отримання Замовником від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді

1.3. Укладення публічного договору проводиться шляхом приєднання Замовника до договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

1.4. Публічний договір, укладений у вищеописаному порядку, вважається укладеним в простій письмовій формі, не потребує оформлення на папері та володіє повною юридичною силою.

1.5. З моменту вчинення акцепту Замовник вважається ознайомленим та погоджується з цією офертою і відповідно до Цивільного кодексу України вважається таким, що вступив з Виконавцем у договірні відносини відповідно до цих Умов.

1.6. Обов’язки Виконавця обмежуються умовами цієї оферти, зокрема, в обов’язки Виконавця не входить виконання робіт Замовнику з надання доступу в мережу Інтернет. Доступ до мережі Інтернет Замовник забезпечує за свій рахунок самостійно.

1.7. Виконавець має право змінити або доповнити ці Умови в будь-який момент, повідомивши про це Замовників. Чинна редакція Договору-оферти завжди знаходиться на сайті Виконавця за адресою: https://bypaul.design/public-offer.

2. Правила надання послуг

2.1. Замовник оформляє замовлення на сайті Виконавця, вказавши при цьому достовірні дані і погодившись з правилами та умовами цього Договору. Замовник також може оформити замовлення в телефонному режимі, email листуванні з представником Виконавця, після ознайомлення з Умовами даної оферти на сайті Виконавця, в текстовому або будь-якому іншому форматі і вигляді, надісланому Замовнику Виконавцем або його представником. Якщо між Замовником і Виконавцем складено письмову угоду на послуги графічного дизайну, то Сторони керуються виключно письмовою угодою.

2.2. Основними елементами, що ідентифікують Замовника, є ім’я та прізвище, телефон та адреса електронної пошти. Ці ж дані для здійснення замовлення, Замовник може надати представнику Виконавця для подальшого оформлення замовлення. На вимогу Замовника, Виконавцем може бути складений опитувальний лист і технічне завдання, які складаються тільки до початку робіт за договором. Якщо опитувальний лист і технічне завдання не складалися до початку робіт за договором, то сторони погодили всі технічні умови в усному порядку і керуються тільки Умовами цього Договору.

2.3. На вимогу Замовника Виконавцем може бути складена персональна пропозиція, яка складється тільки до початку робіт за договором та містить всі технічні умови, етапи та строки надання послуг. Якщо персональна пропозиція не складалась, то Сторони погодили всі технічні умови, етапи та строки надання послуг в усному порядку і керуються тільки Умовами цієї Оферти.

2.4. Здача робіт Виконавцем Замовнику здійснюється шляхом надсилання зображення або посилання по email, в месенджері або за допомогою інших засобів зв’язку.

2.5. Замовник має право надати правки до поточного етапу робіт за договором протягом семи календарних днів з моменту надсилання зображення або посилання по email, в месенджері або за допомогою інших засобів зв’язку з результатами роботи.

2.5.1. Кільксть етапів внесення правок залежить від обраного Замовником тарифу і зазначена на сторінці https://bypaul.design/services.

2.6. При використанні робіт Виконавця забороняються будь-які дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсів сервера Виконавця, персональних облікових та решти даних інших Замовників, а також будь-яких інших даних, не передбачених для Замовника і доступним через мережу Інтернет з сервера Виконавця.

2.7. Замовник має право подати до спеціально уповноваженого державного органу інтелектуальної власності заяву про реєстрацію елементів графічного дизайну, із зазначенням себе як власника, а Виконавця як автора. Виконавець зобов’язується передати Замовнику всі майнові права на елементи графічного дизайну. Особисті немайнові права автора на елементи графічного дизайну залишаються у Виконавця.

2.8. Вся комунікація, діалоги: усно, по телефону, по email, в месенджерах тощо, в рамках виконання цієї Оферти між Виконавцем і Замовником ведуться тільки українською мовою. Якщо інформація Замовником надається не українською мовою, задля запобігання помилкам під час комунікації Виконавець має право вимагати від Замовника переклад українською мовою.

3. Правила продажу товарів

3.1. Замовник самостійно оформлює замовлення в інтернет магазину через форму Кошика за посиланням https://bypaul.design/cart, або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів сайту.

3.2. Виконавець має право відмовитися від передання замовлення Замовнику у випадку, якщо відомості, вказані Замовником під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Замовник зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. ім’я Замовника;

3.3.2. адреса, за якою слід доставити товар (місто Замовника та номер відділення поштового оператора);

3.3.3. контактний телефон;

3.3.4. ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця, в разі необхідності формування рахунку.

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Замовником товару вказуються в кошику Замовника на сайті інтернет магазину.

3.5. Якщо будь-якій із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику при покупці товару в інтернет магазині.

3.6. Ухвалення Замовником умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних у форму Кошика на сайті або при оформленні замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів сайту.

3.7. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.

3.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення замовлення, Замовник підтверджує наступне:

3.8.1. Замовник цілком і повністю ознайомлений та згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

3.8.2. Замовник дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних у відповідності з пунктом 9.9 цієї Оферти.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Надіслати Замовнику на email, в месенджер або іншим способом виконаний макет не пізніше 24 годин після оплати послуг.

4.1.2. Виконавець залишає за собою право на зміну термінів надання послуг Замовнику з попереднім повідомленням Замовника по телефону, по email, в месенджерах тощо.

4.1.3. Виконати роботи відповідно до Умов цього Договору та додатків до нього.

4.1.4. Надавати консультації з питань, що виникають у Замовника у зв’язку з виконанням робіт.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Вносити зміни і доповнення в цей Договір і тарифи шляхом публікації цих змін і доповнень на сайті Виконавця.

4.2.2. Надавати інформацію Замовнику по телефону, по email, в месенджерах тощо. Ця інформація може включати в себе: повідомлення по етапах робіт, пропозиції змін, інші важливі повідомлення.

4.2.3. Самостійно вибрати технології і способи виконання послуг, які будуть використовуватися для виконання поставлених завдань Замовником.

4.3. Замовник зобов’язаний:

4.3.1. Своєчасно перераховувати кошти в якості оплати за цим Договором способами, визначеними Виконавцем на своєму веб-сайті за адресою – https://bypaul.design/payment.

4.3.2. Безумовно виконувати умови цього договору і стежити за змінами і доповненнями в нього і додатках до нього, що публікуються на сайті Виконавця (https://bypaul.design).

4.3.3. Повідомляти про зміни та доповнення в макеті по телефону, по email, в месенджерах тощо. Зміни та доповнення, надані Замовником, повинні мати однозначне трактування і бути вичерпними.

5. Вартість послуг та порядок розрахунків

5.1. Вартість робіт Виконавця за цим договором встановлена відповідно до поточного тарифного плану цін, що публікується на сайті https://bypaul.design, за посиланнями: https://bypaul.design/services, https://bypaul.design/files/price.pdf. Виконавець без попереднього узгодження із Замовником має право змінювати вартість тарифних планів, а також цін за вищевказаними посиланнями.

5.2. Ціна роботи за Договором може збільшуватись для складних робіт і зменшуватись для простих однотипних робіт. В такому разі ціна узгоджується між Сторонами за домовленістю до початку робіт.

5.3. Сторони погоджуються, що з моменту оплати та отримання Замовником макету претензій з приводу якості наданих послуг у Сторін одна до одної немає.

5.4. Комісії банку Замовника не входять у вартість послуг графічного дизайну.

6. Відповідальність сторін

6.1. Відповідальність сторін за зобов’язаннями, що випливають із цього договору, регулюється законодавством України та цим Договором.

6.2. У разі, якщо зобов’язання Замовника по оплаті виконаних робіт не виконані, Виконавець має право призупинити надання Замовнику виконаних і несплачених робіт і не надавати нових.

6.3. Замовник несе відповідальність за будь-які свої дії і/або бездіяльність, як умисні, так і ненавмисні, а також за будь-які дії і/або бездіяльність осіб, які використовують його облікові дані, пов’язані з розміщенням і/або поширенням інформації на макетах або в мережі інтернет на сторінках, створених за умовами цього Договору, які спричинили і/або можуть спричинити порушення законодавства, а також за будь-яку шкоду, заподіяну вищевказаними діями і/або бездіяльністю Виконавця, третім особам і моральним засадам суспільства. Виконавець не несе відповідальності за такі дії і/або бездіяльність Замовника або осіб, що використовують його облікові дані, а також наслідки таких дій і/або бездіяльності.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, нанесену Замовником і/або третіми особами через розголошення, втрати Замовником або крадіжки у Замовника облікових даних.

6.5. Замовник несе відповідальність за будь-які неправомірні дії і/або бездіяльність Замовника і або осіб, які використовують його облікові дані, що спричинили заподіяння будь-якої шкоди Виконавцю, включаючи втрату ділової репутації, і відшкодовує Виконавцю збитки.

6.6. Виконавець не відшкодовує Замовнику збитки (включаючи упущену вигоду), понесені ним у період використання або невикористання ресурсів і результатів робіт Виконавця.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за неналежне функціонування мережі інтернет, її частин або за якість ліній зв’язку, що не мають відношення до власних ресурсів Виконавця, і за їх доступність для Замовника, а також не несе відповідальності за зміну властивостей, функцій і якості робіт, що надаються Замовнику, якщо такі зміни пов’язані з функціонуванням мережі інтернет як на власних ресурсах Виконавця, так і за їх межами.

6.8. Виконавець не несе перед Замовником фінансової відповідальності і не повертає йому сплачені за цим Договором грошові кошти, у разі, якщо роботи не були надані з вини Замовника, зокрема, через порушення цих Умов.

6.9. Замовник самостійно несе повну відповідальність за можливі порушення авторського права, торгових марок та інших норм законодавства України, пов’язаних з фактом розміщення даних Замовника на макетах та в мережі інтернетна сторінках, на сторінках, створених за умовами цього Договору.

6.10. Замовник без бідь-яких обмежень і винятків зобов’язується захищати Виконавця від будь-якої відповідальності – юридичної, адміністративної, моральної та всіх можливих позовів, штрафів, збитків, витратів, викликаних діями Замовника та/або діями відвідувачів веб-сторінки, а також файлів Замовника, створених за умовами цього Договору.

7. Форс-мажор

7.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за цих умов обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються стихійні лиха, війна і військові операції будь-якого характеру, блокади, ембарго, заборона експорту та імпорту, епідемія, дії держави, страйки, цивільні заворушення, а також адміністративно-правові акти державних органів та інші обставини надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити і передбачити в ході виконання договору. Виконавець має право перенести терміни виконання договору на період, протягом якого діятиме форс-мажор.

7.3. При настанні форс-мажорних обставин кожна Сторона повинна без зволікання сповістити про них в письмовому вигляді іншу Сторону. Повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, дають оцінку їх впливу на можливість виконання стороною своїх зобов’язань за цим договором.

8. Порядок вирішення суперечок

8.1. Сторони домовляються вирішувати всі суперечки, що виникають при виконанні цього договору шляхом переговорів.

8.2. Якщо згоди при проведенні переговорів не досягнуто, для вирішення суперечок застосовується досудовий (претензійний) порядок вирішення суперечок. У цьому випадку Сторона, права якої порушено, до звернення до суду зобов’язана пред’явити іншій Стороні претензію з викладенням своїх вимог.

8.3. Претензія надсилається по телефону, по email, в месенджерах тощо. Термін для відповіді на претензію – 20 календарних днів з дня її отримання.

8.4. У разі, якщо у зазначений у претензії розумний строк претензійні вимоги не задоволені (повністю або частково), Сторона, право якої порушено, має право звернутися з позовною заявою до Господарського суду Львівської області відповідно до правил про підсудність.

9. Прикінцеві положення

9.1. Договір вважається виконаним після виконання Сторонами взаємних зобов’язань і врегулювання всіх розрахунків між Сторонами.

9.2. Особисті немайнові права автора на всі елементи графічного дизайну, виконані Виконавцем в рамках цього договору, належать Виконавцю.

9.3. Замовник надає Виконавцю право на використання імені Замовника та логотипу в списку клієнтів на сайті Виконавця.

9.4. Виконавець має право використовувати ім’я Замовника, логотип і опис виконаних послуг, а також візуальну зовнішній вигляд макету у всіх інформаційно-представницьких, поліграфічних, рекламних та інших матеріалах Виконавця.

9.5. Виконавець має право при необхідності залучати для надання робіт третіх осіб.

9.6. Найменування та нумерація статей цієї Оферти наведені для зручності прочитання і не мають значення при тлумаченні цих Умов.

9.7. У разі, якщо який-небудь пункт даних Умов виявиться таким, що не підлягає буквальному виконанню, він тлумачиться відповідно до чинного законодавства України з урахуванням первинних інтересів Сторін, при цьому решта Умов продовжує діяти повною мірою.

9.8. Ці Умови складені відповідно до Цивільного кодексу України.

9.9. Прийнявши умови цього договору Замовник відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. № 2297-VI добровільно надає Виконавцю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збір, накопичення, зберігання та використання) персональних даних. Детальніше про використання персональних даних описано на сайті Виконавця за адресою https://bypaul.design/policy.

10. Порядок одностороннього розірвання договору

10.1. Виконавець має право в позасудовому порядку розірвати цей Договір в односторонньому порядку і припинити роботи за Договором у разі:

10.2. У разі одностороннього розірвання договору за однієї з умов, зазначених у п.10.1. Договору, сплачені Замовником грошові кошти не повертаються і зараховуються Виконавцем як оплата за проведені на момент розірвання договору роботи.

10.3. У разі одностороннього розірвання договору за однієї з умов, зазначених у п.10.1. Виконавець направляє Замовнику за допомогою електронної пошти або месенджера повідомлення про розірвання договору.

10.4. З моменту направлення повідомлення про розірвання договору на електронну адресу Замовника, Договір вважається розірваним, а всі зобов’язання Виконавця перед Замовником припиняються, крім авторських прав.

10.5. Замовник має право на будь-якій стадії виконання даного Договору повідомити Виконавця за допомогою електронної пошти про розірвання цього Договору, в такому випадку грошові кошти, сплачені Замовником не повертаються і зараховуються Виконавцем як оплата за проведені на момент розірвання Договору роботи.